Raşidun Halifeliği

Hz Ebubekir kimdir?

Ebû Bekir (Arapça: أبو بكر, d. 573 – ö. 634), tam adıyla Ebû Bekr Abdullah bin Ebî Kuhâfe Osmân bin Âmir el-Kureşî et-Teymî ( (Arapça: عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن كعب التيمي القرشي أبو بكر الصديق), İslam peygamberi Muhammed’in sahabesi ve Dört Halife’nin birincisi olarak bilinir. Ebû Bekir, Müslüman toplumda 632-634 yılları arasında liderlik ve yöneticilik görevlerinde bulunmuş ve bu nedenle Muhammed’in halefi olarak kabul edilmiştir. Sünni inanışa göre Ebû Bekir, Muhammed’in en iyi dostudur ve es-Sıddîk (sadık, doğrulayıcı) gibi lakablardan birini taşımaktadır. Ebû Bekir, Miraç rivayetiyle ilgili tartışmalarda Mekkelilere “Eğer olayı bildiren peygamberse doğru bildirmiştir” diyerek lakabını almıştır. Ebû Bekir, Muhammed’in kızı Aişe ile hicret öncesinde Mekke’de evlenmiştir ve halifeliği sırasında Kur’an’ı mushaf haline getirme görevini yerine getirmiştir. Sünni inanışa göre Ebû Bekir, İslâm’a giren hür erkeklerin, Raşit Halifelerin ve Aşere-i Mübeşşere’nin ilki olup İslam tarihinde önemli bir yere sahiptir.

Ebû Bekir’in halifeliği sırasında İslam toplumu, büyük bir yayılma hareketine girdi ve İran, Mısır, Suriye, Irak, Filistin gibi bölgeler Müslüman egemenliğine girdi. Ebû Bekir, Müslüman halkının bir arada tutuşunu sağlamaya çalışmış ve kabileler arasında adaleti tesis etme çabasında olmuştur. Ebû Bekir, Müslümanlar arasında huzur ve barışı sağlamaya çalışmış ve önemli bir lider olarak anılmıştır.

Ebû Bekir’in halifeliği sırasında, Müslümanların İran hükümdarı İzansapir’le yaptıkları savaşta zafere ulaşıldı. Ebû Bekir, ayrıca İslam toplumunun dış muhalefetine karşı da cesur bir şekilde mücadele etmiştir. Halifeliği sırasında İslam toplumu için önemli birçok reformu hayata geçirmiştir. Ölümünden sonra, Ebû Bekir’in halifeliği Dört Halifelerin ilk dönemi olarak kabul edilir ve onun ölümünden sonra İslam toplumu önemli bir dönüşüm geçirir. Ebû Bekir, İslam tarihi açısından önemli bir figür olup halifeliği sırasında İslam toplumunun büyümesine ve gelişmesine önemli katkılar sağlamıştır.

Hz Ebû Bekir Hz muhammedin neyi oluyor?

hz-ebû-bekir-hz-muhammedin-neyi-oluyor

Peygamber efendimiz Hz. Muhamed (S.A.V) peygamber olduktan sonra ona ilk iman edenler arasında Hz. Ebubekir (R.A) yer almaktadır. Peygamber efendimizin en sevgili dostudur.

Hz Ebubekire neden Ebû Bekir denildi?

“Çok samimi, çok sadık” anlamına gelen bu lakap kendisine, mi’rac olayı başta olmak üzere gaybla ilgili haberleri hiç tereddütsüz kabul ettiği için bizzat Resûl-i Ekrem tarafından verilmiş ve İslâm literatüründe bununla şöhret bulmuştur. Hz.

Hz Ebû Bekir nasıl halife oldu?

Hz. Ebubekir, 23 Ağustos 634 tarihinde 63 yaşında iken hastalanarak vefat etti. Ölmeden önce hastalığı döneminde; Abdurrahman bin Avf, Saîd bin Zeyd, Osman bin Affân, Üseyd bin Hudayr gibi sahabîlere danışarak yerine halife olarak Hz. Ömer’i tayin etti.

Hz Ebû Bekir Peygamberimizin akrabası mı?

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Mekke’de 573’te doğan Hazreti Ebubekir’in, anne ve babasının mensup olduğu Teym kabilesinden soyu Mürre bin Ka’b’da Hazreti Muhammed’in nesebiyle birleşiyor.

Hz Muhammedin cenazesinde neden 17 kişi vardı?

Resulüllah’ın vefat ettiği gün sahabenin başkanlık/halifelik seçimi için toplandığı, bu nedenle cenazesinin ortada kalıp üç gün bekletildiği, üçüncü günde ise sadece 16 kişinin cenazeye katıldığı, Hz. Ali’nin imamlık yaptığı ve böylece 17 kişiyle namazının kılındığı gibi iddialar dillendirilmektedir.

Hz Ebubekir Neden ilk halife oldu?

Muhammed sonrası Müslüman toplumda 632-634 arası liderlik ve yöneticilik yapması, bu sebeple Muhammed’in halefi olması kendisine ilk halife unvanını kazandırmıştır.

Hz Ebu Bekir kaç evlilik yaptı?

Ebu Bekir tam 4 kez evlenmiştir . İlk karısı olan Kuteyla bint Abdüluzza bin ‘Abd bin As’ad , adı Esma olan bir kız çocuğu doğurmuştur ve sonra boşanmıştır. İkinci karısı Ümmü Ruman bint Amir bin Umaymır bin Zuhal bin Dahman olur ve o eşinden de Aişe ve Abdurrahman adlı 2 çucğu olmuştur.

Ebu Bekir kuranda geçiyor mu?

Özellikle Kuranda geçen bir isim olup olmadığı merak ediliyor. Ebubekir ismi Kuran içeriğinde yer alan isimlerden biri değildir.

Hz. Ali Hz Ebu Bekir e neden biat etmedi?

Ebubekir (ra)’a biat etmek istememesi fikri doğru değildir. Çünkü Hz. Ali’nin biatte gecikmesinin sebebi Hz. Peygamber (asm)’ın defin işlemleriyle uğraşmasından kaynaklanmaktadır.

4 büyük halife kimlerdir?

  1. Ebu Bekir.
  2. Ömer.
  3. Osman.
  4. Ali.

Hz Ebu Bekir’in oğlu kimi öldürdü?

islam devletinin ilk halifesinin oğlu muhammed bin ebubekir’in başının gövdesinden ayrıldığı, gövdesinin de bir merkep (eşek) cesedine konarak bu cesetle birlikte yakıldığı, kafasının ise şam’a (o dönem emevi devletinin başkenti) gönderilerek teşhir edildiği ve hz. osman’ın öldürülmesi olayının intikamının alındığı …

Hz Ebû Bekir nereleri fethetti?

Ebubekir’in halife olduğu 2 yıllık dönemde, Suriye ve Irak fethedilmiş, İslam hızla yayılmaya devam etmiştir. 634 yılında Hz. Ebubekir hastalanmış ve vefat etmeden önce yerine Hz. Ömer’i halife olarak atamıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu