HAKKIMIZDA

HAKKIMIZDA

Evrensel kardeşlik değerlerini referans alarak “Biz Bir Milletiz” sloganıyla yola çıkan Mihmandar; farklı coğrafyalardan eğitim almak için ülkemizi tercih eden misafir öğrencilere yönelik, gönüllü çalışmalar yapmak üzere kurulmuş uluslararası bir öğrenci derneğidir.

Misafir öğrencilerimizin Mihmandar çatısı altında evrensel kardeşlik bilincine sahip, temel dinî bilgiler açısından donanımlı, modern dünyayı ve dünya sistemini tanıyan, organizasyon kabiliyeti yüksek, ülkesinin durumunun ve ihtiyaçlarının farkında, İslam kültür ve tarihinin ana hatlarına vâkıf, farklılıklara karşı müsamahalı birer “gönüllü medeniyet elçisi” olarak ülkelerine dönmeleri temel gayemizdir.

Mihmandar, bünyesindeki öğrencilere eğitim ve rehberlik hizmeti vermenin yanında, misafir öğrencilere maddi ve manevi destek sağlamayı, öğrencilerin karşılaştığı her türlü sıkıntıda onlarla beraber olmayı bir misyon edinmiştir. Derneğimiz 2012 yılından bu yana aktif şekilde çalışmalarını yürütmektedir.

Mihmandar Uluslararası Öğrenci Derneği Türkiye’nin muhtelif şehirlerinde misafir öğrenci çalışması yapan derneklerden oluşan UDEF (Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu) kurucu üyesidir.

Mihmandar, yurt dışından ülkemize eğitim görmek için gelen ve İstanbul Anadolu yakasında bulunan uluslararası (misafir) öğrencilere eğitim, rehberlik ve danışmanlık vermek amacıyla kurulmuş uluslararası bir öğrenci derneğidir.

“Biz Bir Milletiz“ sloganıyla yola çıkan Mihmandar, misafir öğrenciler için eğitim faaliyetleri ve sosyal etkinlikler düzenlemektedir. Bu sayede farklı coğrafyalardan gelimiş binlerce öğrenciye aynı milletin fertleri olmanın şuuru verilmektedir.

Mihmandar’da, uluslararası öğrencilere danışmanlık ve rehberlik hizmeti Afrika, Asya, Ortadoğu, Kafkasya ve Balkanlar gönüllü bölge başkanları tarafından verilmektedir. Bununla birlikte Eğitim Birimi, Tanıtım Birimi, Sosyal Çalışmalar Birimi ve Uluslararası Öğrenci Birimi öğrencilere yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

Faaliyetlerimiz halkımızın ayni ve nakdi yardımlarıyla hayat bulmaktadır. Bazı faaliyetlerimiz de sivil toplum kuruluşları ve belediyelerin desteğiyle yürütülmektedir. Mihmandar, uluslararası öğrencilerin eğitimi için farklı alanlarda faaliyet göstermektedir. Bu çalışmalar neticesinde uluslararası öğrenciler Mihmandar çatısı altında evrensel kardeşlik bilincine sahip, temel
dini bilgiler açısında donanımlı, modern dünyayı ve ihtiyaçlarının farkında, İslam kültür ve medeniyet tarihinin ana hatlarına vakıf, farklılıklara karşı müsamahalı birer “Gönüllü Medeniyet Elçisi“ olarak ülkelerine dönmektedirler. Medeniyet değerlerimizi önceleyerek, ilgilendiğim her bölgenin toplumsal, sosyal ve kültürel değerlerini göz önünde bulundurarak en iyi çalışmayı ortaya koymaya gayret ediyoruz. Uluslararası öğrencilerimizin, farklılıkları zenginlik unsuru olarak gören, yeryüzünde attığı her adımda
kardeşlik bilincini hatırlayan birer fert olarak yetişmeleri en önemli amacımızdır.

Yönetim Kurulu Asil

Mehmet EVRAN

Uğur ÖZÇELİK

Ertuğrul ÜNVER

Recep ÇELİK

Efkan ÖZDEMİR

Yönetim Kurulu Yedek

Muhammed Baki ÖZKARA

İlyas DEVECİ

Fatih YILMAZ

Zafer SÖĞÜT

Kemal YAMAN

Denetim Kurulu Asil

Sayit DEMİR

Yakup ÖKSÜZ

Muhammed Furkan CAN

Denetim Kurulu Yedek

Abdullah Muhammed İSLAM

Zülfü Bettal KIRMIZI

Ahmet Talha BOYALIK

Ülkemiz muhteşem bir tarih ve büyük bir medeniyet mirasına sahiptir. Bu mirasa sahip toplumumuz, geçmişten günümüze kadar dünya üzerinde muhtelif kültür ve medeniyetlerle etkileşim içinde olmuştur. Dolayısıyla dünyadaki medeniyetlere ve bu medeniyetlerin teşekkülüne kaynaklık eden insanlara yabancı değildir. Bu sebeple dünyanın dört bir yanından gelip ülkemizde eğitim gören öğrencileri “yabancı” olarak göremeyiz. “Uluslararası öğrenci” ifadesi ise çok renksiz bir isimlendirmedir. Bu öğrencilere Mihmandar olarak ‘yabancı öğrenci’ değil ‘misafir öğrenci’ diyoruz. Zengin bir tarihi mirasa sahip olmanın getirdiği birtakım sorumluluklar vardır. Bu sorumluluğu yerine getirmek için dünyanın dört bir yanından gelen misafir öğrencileri ülkemizde ağırlamaktayız.

Misafir Öğrenci Kimdir?

En özet tanımıyla: kendi ülkesinden kalkıp eğitim için ülkemize gelen, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan öğrencidir. Dil eğitimi, ortaöğretim, lise, lisans, yüksek lisans veya doktora seviyesinde herhangi bir eğitim maksadıyla başka bir yerden ülkemize gelen, pasaport ve ikamet gibi resmi prosedürleri yerine getiren öğrencidir. Mülteci, kaçak, sığınmacı, turist, tüccar vs. gibi eğitim dışı maksatla ülkemizde bulunan kişiler bu tanımın içinde bulunmamaktadır. Dolayısıyla misafir öğrencilerle ilgilenen derneğimiz, tanımda bahsedilen kişilere yönelik faaliyetlerini yürütmekte ve uzmanlaşmasını bu tanıma göre yapmaktadır.

Ülkemizde Misafir Öğrenciler

Osmanlı İmparatorluğu döneminde başlayıp günümüzde de devam eden, ülkemize misafir öğrenci gelişi cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren hız kazanmıştır. Bu hız Soğuk Savaş sonrasında SSCB’nin dağılmasıyla artarak devam etmiştir. 1992-1993 eğitim öğretim yılında Büyük Öğrenci Projesi çerçevesinde devlet tarafından on bin misafir öğrenci getirilmiştir. 1992 yılından günümüze kadar, devlet tarafından getirilen öğrencilerin yanı sıra kendi imkanıyla gelen öğrenciler de bulunmaktadır. Son yıllarda bu sayılarda muazzam bir artış gözlemlenmektedir. Bugün itibariyle Türkiye’de, 182 ülkeden seksen binin üzerinde misafir öğrenci bulunmaktadır.

Dünya’da Uluslararası Öğrenci

İletişim teknolojisinin hızla geliştiği, ulaşım imkanlarının kolaylaştığı dünyamızda her geçen yıl kendi ülkesi dışında eğitim alan uluslararası öğrencilerin sayısı da hızla artıyor. 2015 yılı itibariyle dünya genelinde takriben 5 milyon insan, bir başka ülkede uluslararası öğrenci olarak eğitim görmektedir.

Başa dön tuşu