Uluslararası Öğrenciler Temel Acil Yardım Eğitimini Başarıyla Tamamladı

Mihmandar Uluslararası Öğrenci Derneği misafir öğrencileri İHH Bursa AKOM’da Temel Acil Yardım Eğitimi aldı.

    

Geçtiğimiz Cumartesi ve Pazar günü olarak iki süren eğitim programına farklı coğrafyalar ve branşlardan birçok uluslararası öğrenci katıldı. Yoğun bir içeriği olan eğitim programının ilk günü sabah namazı ve kahvaltıyla başladı. Ardından öğrenciler dersliklere geçti eğitimin sonunda değerlendirilecekleri sınavı çözdü. Bu sayede daha eğitime başlamadan acil yardım konusunda ne kadar bilgiye sahip oldukları ölçülmüş oldu. İlk günün ilk dersinde uluslararası öğrenciler, teşkilatlanmanın bir takım oluşturmada olmazsa olmaz bir kavram olduğunu İHH İnsani Yardım Vakfı’nın teşkilatlanma şeması üzerinden öğrenmiş oldular. İkinci derste deprem bilinciyle ilgili bir eğitim gören öğrenciler, depreme nasıl hazırlanılması gerektiğini, deprem anında uygulanması gereken en iyi tercihin ne olduğunu ve deprem sonrasında nasıl davranmanın insanı zihnen ve bedenen diri tutacağını öğrendiler. Bir sonraki derste ise bir acil yardımcının mensup olduğu takım içindeki görevleri ve sorumluluklarından bahsedildi. Buna binaen takımın liderinin sözlerini yerine getirmenin önemi ve hayatiyetinin üzerinde duruldu. Sonraki derste acil yardımcının ve mensup olduğu takımın gönüllü insanlardan oluşması gerektiği, aksi takdirde yapılan işin bir fayda sağlamayacağından bahsedildi. Bu dersten sonra öğle namazı ve yemek arası veren misafir öğrencilerin, acil yardım uygulamalarına verdikleri ehemmiyet gözlerinden okunuyordu. Aradan sonra bir acil yardımcının nasıl haberleşmesi gerektiğini öğrenen öğrenciler telsizin haberleşmedeki en önemli araç olduğunun farkına vardı. Günün son teorik bilgilerin öğretildiği derste Temel Yangın Pratik Eğitimi alan öğrenciler, yangının çeşitlerini ve yangını nasıl kontrol altına alabileceklerini gördü. Ardından eğitmen eşliğinde İHH Bursa AKOM’u gezme fırsatı bulan uluslararası öğrenciler enkazda canlı aramada uzman köpek olan Marsi ile tanıştı. Günün son eğitiminde ise kimyasal toz yardımıyla bir yangının nasıl söndürüleceğinin eğitimi pratik olarak gösterildi.

    

İkinci günün İlk dersinde stresle mücadele yöntemlerini gören öğrenciler günlük hayatta ne kadar strese maruz kaldığını ölçmek için bir test yaptı ve zihnen sağlam olmayan bir insanın kimseye faydası olmayacağını kendilerine kanıtlamış oldular.  Günün ikinci dersinde doğal afet durumunda nasıl davranılması gerektiğini öğreten Afet Psikolojisi dersi işlendi ve misafir öğrenciler afet durumunda kendi psikolojik durumunu yönetip afetzedelere nasıl yardım edebileceklerini görmüş oldu. Bir sonraki derste afet sonrası barınma ve hijyenin olmazsa olmaz olduğunu belirten eğitmenler barınma ve hijyenin şartlarından bahsettiler.  Bu dersin akabinde İlkyardıma Giriş dersi alan uluslararası öğrenciler pratikte yapılması gereken bilgileri teorik olarak kavradı ilkyardım gerektiren durumlarda nasıl davranılması gerektiğini öğrendi. Daha sonra İlkyardım Temel Uygulamaları bir insan maketi üzerinde öğrencilere anlatıldı. Günün son dersinde Kurumsal Çadır Kurma Eğitimi alan öğrenciler çadır kentlerde bulunan 4-5 kişilik bir ailenin içinde yaşayabileceği çadırın nasıl kurulacağını öğrendi.

  

İlk gün gerçekleştirilen değerlendirme sınavına tekrar giren öğrenciler aldıkları yoğun eğitim sonrasında seviyelerinin ne ölçüde arttığını görmüş oldu. Bu sınavdan sonra bütün uluslararası öğrencilerin eğitimi başarıyla tamamladığı açıklandı ve her birine başarılarından dolayı İHH Bursa AKOM Temel Acil Yardım Eğitimi Sertifikası takdim edildi.

 

 

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir